BCC Academy zaprasza: zgromadzenia.online czyli jak odbyć zdalne zgromadzenia w czasie COVID. Nowe prawo a praktyka

Czwartek, 26 Listopada 2020

Pandemia ograniczyła możliwości przemieszczania się i dostępność środków transportu międzynarodowego, co w wielu przypadkach przełożyło się na częstotliwość i terminowość posiedzeń organów w spółkach, w niektórych również na ich prawidłowość i – co ważne – skuteczność. I o ile jednorazowe przesunięcia nie zakłócają funkcjonowania firmy o tyle dłuższe trudności w odbywaniu posiedzeń mogą istotnie wpłynąć na prawidłowość wielu czynności i decyzji w spółce (zmiany osobowe, zatwierdzenie sprawozdań, kluczowe decyzje). Od wiosny 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji zdalnych posiedzeń i zgromadzeń w spółkach. Czy posiedzenia organów prowadzone przy wykorzystywaniu komunikatorów społecznościowych zapewniają ważność podjętych uchwał? Jak złe praktyki mogą wpłynąć na bezpieczeństwo firmy?

O reżimie prawnym i dostępnych rozwiązaniach technologicznych porozmawiamy podczas naszego webinarium poprowadzonego przez ekspertów kancelarii prawnej KRYSIKLAW, zapraszamy.

https://bccacademy.clickmeeting.com/zgromadzenia-online-czyli-jak-odbyc-zdalne-zgromadzenia-w-czasie-covid-nowe-prawo-a-praktyka-/register?_ga=2.108693889.2089979610.1605173568-1582411955.1587107528