Usługi

Strukturyzacja Właścicielska i Korporacyjna (grupy kapitałowe, spółki, fundusze inwestycyjne, fundacje, spółdzielnie. E-posiedzenia)
Doradzamy w procesach zakładania, przekształcania i likwidacji podmiotów i grup kapitałowych (w tym struktury międzynarodowe, połączenia transgraniczne). Strukturyzujemy relacje właścicielskie, nadzorcze i zarządcze (doradztwo strategiczne dla zarządu i rady nadzorczej). Obsługujemy posiedzenia organów, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wspieramy start-upy w każdym etapie rozwoju przedsięwzięcia włączając proces inwestycyjny.

Sprawy Rodzinne Majątkowe i Własnościowe (SUKCESja)
Procesy zmiany pokoleniowej SUKCESja dotyczą spraw na styku rodzina i firma. Nasze doradztwo obejmuje wszystkie obszary związane z sukcesją tj. zmiany korporacyjne, własnościowe i organizacyjne, fundacje rodzinne FundacjeRodzinne.pl, sprawy spadkowe i darowizny, programy motywacyjne, spory i mediacje rodzinne majątkowe, Konstytucje Rodzinne.

Fundacje. Fundacje rodzinne. Biznes odpowiedzialny społecznie.
Doradzamy przy zakładaniu fundacji realizujących cele społeczno- i gospodarczo użyteczne. Strukturyzujemy majątek prywatny w oparciu o fundację prywatną. Nasze doradztwo obejmuje wsparcie w uporządkowaniu składników majątkowych, spółek w ramach holdingu. Tworzymy kompleksową dokumentację prawną i rejestracyjną, oraz zapewniamy obsługę administracyjną i sekretarską takim podmiotom. Wspieramy w utrzymaniu bezpieczeństwa aktywów, interesu fundatora i beneficjentów oraz zapewnieniu realizacji celów statutowych.

Bieżące Doradztwo Prawne i Prawnopodatkowe
Świadczymy usługi bieżącego doradztwa prawnego i prawnopodatkowego. Doradzamy w zakresie umów, negocjacji kontraktów, obowiązków sprawozdawczych w tym obowiązków informacyjnych spółek publicznych, sporów sądowych, praw własności intelektualnej, spraw pracowniczych, zagadnień administracyjnych.

Doradztwo dla Rolnictwa
Wspieramy rozwój branży rolnej poprzez strukturyzację prawną przedsiębiorstw gospodarczych. Doradzamy rolnikom indywidualnym, grupom producentów rolnych. Wspieramy w pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy unijnych (nasze doświadczenie sięga programu SAPARD (Specjalny Przedakcesyjny Program) oraz w ramach inwestycji prywatnych. Obsługujemy prawnie podmioty gospodarcze o profilu rolniczym, w tym spółdzielnie oraz spółki. Dbamy o prawidłowy przebieg transakcji handlowych, kontraktacji oraz obrót gruntami rolnymi (transakcje nieruchomościowe).

Doradztwo Transakcyjne i Inwestycyjne
Doradzamy w procesie sprzedaży lub nabycia udziałów, akcji, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, innych kluczowych aktywów. Prowadzimy due diligence, projektujemy dokumentacje transakcyjną oraz negocjujemy w imieniu klienta. Wspieramy w procesie pozyskania finansowania działalności czy nabycia praw lub pozyskania inwestora.
Dbamy o rozwój klienta poprzez realizowanie projektów inwestycyjnych w oparciu o nasze doświadczenia i współpracę z wybranymi partnerami.