Definicja FIRMY RODZINNEJ – prace Zespołu ds. definicji firmy rodzinnej

Marzec 2022

Zespół ds. definicji firmy rodzinnej powstały z inicjatywy mec. Agnieszki Krysik i komisji BCC dla Rodzinnych składa pismo do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o włączenie do badań statystyki publicznej firm rodzinnych. Zespół przygotował propozycję przeprowadzenia badania i przyjął na ten cel definicję „firmy rodzinnej”.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele środowiska firm rodzinnych, w tym:

Agnieszka Krysik – Przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych, Business Centre Club
Teresa Mokrysz – Wiceprezes Zarządu Polska Rada Biznesu, MOKATE S.A.
Henryk Orfinger – Pierwszy Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, Dr Irena Eris S.A.
Katarzyna Gierczak – Grupińska – Prezes Fundacji Firmy Rodzinne
Arkadiusz Lewicki – Związek Banków Polskich
Oliwia Rubinkiewicz – Związek Banków Polskich
Krzysztof Safin dr hab., prof. WSB – Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego
Ewa Więcek-Janka dr hab. inż., prof. PP, Politechnika Poznańska, ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego
Robert Zajkowski dr hab., prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wojciech Wróbel – Komisja BCC dla Rodzinnych, GRUPA WRÓBEL
Piotr Karwat – Komisja BCC dla Rodzinnych, POLPHARMA
Tomasz Budziak – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych