Dziedziczenie – jak zabezpieczyć firmę?

22 września 2022 r.

Dziedziczenie – jak zabezpieczyć firmę? Testament to forma planowanego rozrządzenia posiadanym majątkiem, według woli spadkodawcy. Wykorzystując zapis windykacyjny może on zdecydować, że określone osoby otrzymają po jego śmierci wskazane składniki majątkowe, co ułatwi im kontynuowanie biznesu.

Więcej w publikacji mec. Agnieszki Krysik https://www.rp.pl/finanse/art37097241-dziedziczenie-jak-zabezpieczyc-firme