E-zgromadzenie w polskim systemie prawnym?

Nowy Kamieniarz, maj/czerwiec 2020 r.

Pojawienie się ograniczeń wynikających z pandemii wirusa SARS – COVID19 pokazało ogromną potrzebę umożliwienia wielu spółkom i ich organom odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Potrzeby te zauważono nie tylko w spółkach kapitałowych, ale również w fundacjach, funduszach inwestycyjnych oraz stowarzyszeniach. Artykuł ukazał się w wydaniu maj/czerwiec 2020 r.