Fundacja rodzinna – Spotkanie w Sejmie RP

19 maja 2022 r. odbyło się w Sejmie spotkanie poświęcone pracom nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Spotkaniu przeowdniczył poseł Bartłomiej Wróblewski. Podczas Spotkania z ust pani Minister Semoniuk padła deklaracja że prace ustawodawcze zakończą się w 2022 r. a ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie w 2023 r.

Z kluczowych zapewnień, które ze strony Ministerstw zostały zaadresowane to:

  • projekt ustawy zostanie przyjęty do końca 2022 r. a wejdzie w życie z początkiem 2023 r.
  • lista rozbieżności, które pozostały do uzgodnień resortowych to: model opodatkowania fundacji, kwestie cywilnoprawne uzgadniane z Ministerstwem Sprawiedliwości, prowadzenie rejestru fundacji oraz jej nazwa
  • po uzgodnieniach resortowych, które mają nastąpić w najbliższym czasie projekt trafi na Stały Komitet RM.
    Ze strony Ministerstwa Rozwoju, za projekt odpowiada pani minister Olga Semeniuk.
    BCC i Komisja BCC dla Rodzinnych wraz z Przewodniczącą mec. Agnieszką Krysik uczestniczą w pracach nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej od początku prac.

Aktualny projekt ustawy znajduje się tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344906/katalog/12774282#12774282