Fundacja rodzinna w sukcesji

Blog SUKCESja, 29 września 2020 r.

Ministerstwo Rozwoju zapowiada – po wielomiesięcznych pracach – proces legislacyjny dotyczący Fundacji Rodzinnej. Dzisiaj, 29 września 2020 odbyliśmy – przy wykorzystaniu środków komunikacji w czasie rzeczywistym – spotkanie omawiające założenia planowanego projektu ustawy. Czy fundacja rodzinna stanie się narzędziem zapewniającym integralność majątku rodzinnego i praw do firmy rodzinnej? Czy zabezpieczy przed rozdrobnieniem i ograniczy konflikty i ich wpływ na firmę? Więcej na blogu: https://wsukcesji.pl/piszemy-o/rozwiazania-zagraniczne/