Holding w firmach rodzinnych

Rzeczpospolita, 23 września 2020 r.

Planowane zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych mają za zadanie uporządkowanie istniejących relacji między podmiotami w grupie oraz podkreślenie i wzmocnienie charakteru funkcji, jaką sprawuje podmiot dominujący, zarządy realizujące strategię grupy i beneficjentów po stronie właścicieli oraz organ nadzoru. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem mec. Agnieszki Krysik opublikowanym 23 września 2020 r. w Rzeczpospolita.

Cały artykuł na stronie Rzeczpospolitej