Jak organy spółek mogą podejmować decyzje online?

Piątek, 20 listopada 2020

Pandemia ograniczyła możliwości przemieszczania się, co wpłynęło na częstotliwość i terminowość posiedzeń organów spółek. Przy zastosowaniu technologii można jednak przeprowadzić je zdalnie.
Korzystanie z technologii spotykamy we wszystkich obszarach aktywności zawodowej i biznesowej, począwszy od szkoleń, kongresów, konferencji rządowych, lekcji szkolnych i akademickich, świadczeń opieki zdrowotnej, komunikacji z sądami, administracją – aż po sformalizowane zebrania organów spółek, stowarzyszeń, fundacji, samorządów branżowych, zawodowych. Niektóre gromadzą kilka a inne kilkaset i więcej uczestników. Jak technologia i prawo umożliwiają odbycie e-zgromadzeń.

Zapraszamy do przeczytania tekstu na Rzeczpospolita https://www.rp.pl/Firma/311199987-Koronawirus-Jak-organy-spolek-moga-podejmowac-decyzje-online.html