Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych

31 maja 2022

Już w sprzedaży 4. wydanie Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych pod red. Z. Jara i Wydawnictwa CH BECK, którego współautorką jest mec. Agnieszka Krysik. Mecenas Krysik od 2009 r. komentuje przepisy ustawy dotyczące rady nadzorczej i walnego zgromadzenia spółki akcyjnej.

Zakres komentarza obejmuje udział w posiedzeniach organów (rady nadzorczej) walnego zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji w czasie rzeczywistym – tzw. zdalne posiedzenia. To niezwykle istotna rzecz dla spółek, które coraz częściej zaczynają korzystać z technologii i profesjonalizują obsługę korporacyjną, co w czasie COVID stało się dużym wyzwaniem. A mec. Krysik w sposób praktyczny podchodzi do zagadnienia, dodatkowo w ramach jej działalności w LT BOX, poprzez które wdrażany jest na rynek polski system zdalnej obsługi posiedzeń organów spółek www.zgromadzenia.online

Zachęcamy do lektury Komentarza, w którym również o reformie prawa spółek w zakresie holdingów – w tym mających zastosowanie do holdingów rodzinnych: https://www.ksiegarnia.beck.pl/20079-kodeks-spolek-handlowych-komentarz-zbigniew-jara#files