Komentarz do Ustawy o fundacji rodzinnej w systemie Legalis

8 sierpnia 2023 r.

Od sierpnia w systemie informacji prawnej Legalis wydawnictwa C. H. Beck dostępny jest komentarz do Ustawy o fundacji rodzinnej autorstwa mec. Agnieszka Krysik, założycielki KRYSIKLAW, uczestniczki prac w Ministerstwie Rozwoju i Technologii nad projektem ustawy. Komentarz jest dogłębną analizą ustawy z uwzględnieniem genezy idei polskiej fundacji rodzinnej i procesu legislacyjnego, w wyniku którego ustawa weszła w życie. Oprócz dostępu elektronicznego w systemie Legalis, komentarz niedługo ukaże się również w postaci papierowej.

Dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis znajdziesz tu: https://legalis.pl