Komisja „BCC dla Rodzinnych” z Przewodniczącą mec. Agnieszką Krysik

Grudzień 2020

Business Centre Club z udziałem prezesa Marka Goliszewskiego powołał Komisję „BCC dla Rodzinnych” pod przewodnictwem mecenas Agnieszki Krysik, zaangażowanej od lat we wsparcie prawne firm rodzinnych, członkini i ekspertki BCC ds. sukcesji i przedsiębiorczości rodzinnej. Komisja „BCC dla Rodzinnych” to platforma integracji członków BCC – firm rodzinnych wspierany przez przedstawicieli firm członkowskich, ekspertów BCC prowadzących działalność doradczą, którzy posiadają wiedzę merytoryczną i doświadczenia we współpracy z firmami rodzinnymi.

„BCC dla Rodzinnych” to inicjatywa, która wyrosła z potrzeby powstałej przez ostatnie dekady wolnej przedsiębiorczości. – Dorobek BCC i jego członków zbudowany na bazie wzajemnego wsparcia, obierania wspólnego kierunku w budowaniu polskiej przestrzeni gospodarczej wymaga szczególnej dbałości o rodzinne firmy, których potencjał i wizja budowy wielopokoleniowych przedsięwzięć stanowi siłę rodzimego biznesu –  mówi Agnieszka Krysik, przewodnicząca Komisji.

– Kontynuując dobre praktyki BCC, chcemy promować rozwój, zaangażowanie społeczne oraz wartości rodzinnych firm. Chcemy być ich głosem, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Chcemy pozostawać platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i relacji biznesowych oraz dbać o najlepsze rozwiązania legislacyjne i uwarunkowania gospodarcze by wzmacniać ich potencjał i rozwój kolejnych pokoleń właścicieli i menadżerów – podkreśla.

Więcej zobacz na https://www.bcc.org.pl/jest-juz-komisja-bcc-dla-rodzinnych/