Kongres WKB – ZA NAMI KONGRES FIRM RODZINNYCH (2-3 września 2021)

Kongres był świetnym wydarzeniem do wymiany doświadczeń firm rodzinnych. Gratulujemy Organizatorowi. Podczas Kongresu wręczono nagrody „Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej” w dwóch kategoriach. Laureatami zostali: Prof. Andrzej Jacek Blikle, W kategorii działalność na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości rodzinnej oraz przedsiębiorstwo rodzinne: Z Chaty Łaniaków Irena i Andrzej Łaniak w kategorii system promocji rodzinnego charakteru własnej firmy. Gratulujemy wyróżnionym. W kapitule Konkursu zasiadała mec. Agnieszka Krysik.

Relacje dostępne są na:
YouTube: Kongres Firm Rodzinnych
Facebook: KongresFirmRodzinnychWRO