LegalTech Meet & Talk. Technologiczna odpowiedź dla zdalnych zgromadzeń

15 grudnia 2020 r.

Odbyło się I wydarzenie z cyklu LegalTech Meet & Talk organizowane przez Komisję ds. Zagranicznych i LegalTech przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Na zaproszenie mec. Piotra Kamińskiego Przewodniczącego Komisji ds. Zagranicznych i LegalTech mec. Agnieszka Krysik wzięła udział w części dotyczącej prezentacji ram prawnych i narzędzi do odbywania zdalnych posiedzeń organów spółek: LegalTech – “Technologiczna odpowiedź dla zdalnych zgromadzeń. Ramy prawne dla platformy”. Tematyka ważna dla środowiska prawniczego oraz spółek. Pandemia przyśpieszyła rozwój technologiczny oraz zachęca do korzystania z bezpiecznych rozwiązań. Wraz z nimi idą zmiany prawne, w tym nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzona w 2020 r. Odpowiedzią na potrzebę przeprowadzenia bezpiecznego zdalnego posiedzenia organów jest platforma Councilbox, więcej o niej na www.zgromadzenia.online.

Informacje o LegalTech Meet & Talk znajdziecie Państwo:
https://www.oirp.rzeszow.pl/aktualnosci/najnowsze-aktualnosci/art-1673,i-spotkanie-z-cyklu-legaltech-meet-&-talk.html