O fundacji rodzinnej i operatorze fundacji w „Rzeczpospolitej”

4 kwietnia 2023 r.

Fundator podejmując decyzję o powołaniu fundacji powinien wiedzieć, że podatki mogą się zmieniać, ale nadrzędne jest, by mienie zarządzane przez fundację stanowiło majątek rodzinny na pokolenia.

Powołanie fundacji rodzinnej musi służyć celowi sukcesyjnemu. To jej podstawowe i kluczowe zadanie. By tak się stało oprócz organizacji fundacji rodzinnej od strony dokumentów takich jak statut, lista beneficjentów, spis majątku, regulaminy organów, fundator powinien odpowiedzieć sobie na pytanie jak chce zadbać, aby fundacja działała i realizowała cele statutowe przez dekady lub dłużej.

Cały tekst poniżej:
https://www.rp.pl/abc-firmy/art38249481-biznesowi-mozna-zapewnic-wielopokoleniowosc