Obowiązek zgody KOWR

11 stycznia 2022 r.

Pomimo uzgodnień na etapie konsultacji społecznych projektu ustawy w projekcie skierowanym do Sejmu i tak przyjętym 14 grudnia 2022 r. pozostał obowiązek zgody KOWR na nabycie przez fundację rodzinę nieruchomości rolnych, udziałów, akcji w spółkach posiadających nieruchomości rolne, również przy zmianie wspólników w spółkach osobowych – tłumaczy Agnieszka Krysik, radca prawny i przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych. – To bardzo duże uprawnienie mając na uwadze, że w majątkach rodzinnych są cenne grunty, zarówno wielopokoleniowe, jak i atrakcyjne transakcyjne, które nie powinny być wystawione do nabycia przez Skarb Państwa.

Więcej na www:

https://businessinsider.com.pl/prawo/firma/wnoszenie-ziemi-rolnej-do-fundacji-rodzinnej-dlaczego-bedzie-niebezpieczne/mdmt34m