Operator Fundacji Rodzinnej

Wrzesień 2023

Fundacja rodzinna jest narzędziem w sukcesji mienia. Nie jest kolejnym zwykłym bytem, który ma generować koszty działalności, czy być wyłącznie wehikułem inwestycyjnym czy optymalizacji podatkowej. Fundacja rodzinna z tych właśnie powodów nie będzie rozwiązaniem dla każdego. Dlatego zanim przyszły fundator podejmie decyzję o jej ustanowieniu warto by zagłębił się w swoje potrzeby sukcesyjne, argumenty za i przeciw. Powołanie fundacji rodzinnej nie rozwiąże zmartwień w sukcesji. Ma jednak zadanie pogłębić budowanie instrumentu, który będzie pełnił we właściwy sposób nadzór właścicielski nad wniesionym majątkiem. W tym pomoże Operator Fundacji Rodzinnej, podmiot serwisujący fundację rodzinną i wspierający w realizacji wizji sukcesyjnej fundatora.

Szczegóły znajdziesz tutaj: https://operatorfr.pl