Projekt ustawy o fundacji rodzinnej trafił do Sejmu!

23 listopada 2022 r.

23 listopada do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący fundacji rodzinnych. Zarejestrowano go pod numerem druku 2798 i skierowano do pierwszego czytania. Projekt zawiera szereg zmian, które poprawią otoczenie prawne sukcesji rodzinnych przedsiębiorstw. Ustawa w tym kształcie reguluje obowiązek dodatkowo prowadzenia spisu majątku fundacji, daje prawo do wyłączenia zarządu rodziców nad majątkiem małoletniego przypadającym mu z tytułu świadczeń od fundacji rodzinnej, czy doprecyzowuje zasady organizacji posiedzeń organów fundacji. Dozwolona będzie działalność gospodarcza fundacji rodzinnej w zakresie wskazanym w ustawie.

„Ustawa jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowisko firm rodzinnych wprowadzenia do polskiego systemu prawnego nowej instytucji ułatwiającej wielopokoleniową sukcesję oraz pozwalającej pogodzić interesy związane z działalnością gospodarczą i interesy prywatne” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o fundacji rodzinnej.

Kliknij, żeby zobaczyć przebieg prac nad projektem