Spotkanie Komisji BCC dla Rodzinnych / grudzień 2021

Na początku grudnia 2021 r. odbyło się po raz pierwszy na żywo spotkanie Komisji BCC dla Rodzinnych, której przewodniczy mec. Agnieszka Krysik.
Członkowie Komisji debatowali nad wyzwaniami firm rodzinnych, potrzebie stworzenia definicji, badań statystycznych firm rodzinnych, ustawie o fundacji rodzinnej, mediacji jako formie wsparcie w procesie uzgodnień sukcesyjnych w firmach rodzinnych. Więcej o spotkaniu na stronach www.bcc.org.pl i w zakładce Komisji https://www.bcc.org.pl/grudniowe-spotkanie-komisji-bcc-dla-rodzinnych/