Spotkanie z prof. Andrzejem Blikle i wręczenie nagrody Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej

16 listopada 2021 w BCC odbyło się spotkanie poświęcone wręczeniu nagrody Laureatowi – Konkursu Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej, organizowanego z inicjatywy Centrum Biznesu Rodzinnego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i prof. Krzysztofa Safina, Dyrektora Centrum Biznesu Rodzinnego WSB– prof. Andrzejowi Blikle. Wśród członków kapituły była mec. Agnieszka Krysik – Przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych.
Spotkaniu towarzyszyły rozmowy o wyzwaniach, jakie stoją przed firmami rodzinnymi. Debatę o potrzebie definicji firmy rodzinnej moderował – na zaproszenie mec. Agnieszki Krysik- Redaktor Naczelny Forbes Paweł Zielewski. Uczestnicy debatowali o tym kiedy i od kiedy mówimy o firmie rodzinnej, co ją identyfikuje, jakie korzyści mogłoby przynieść wypracowanie jednolitej definicji, czy firmy rodzinne potrzebują uprzywilejowania, i co jest największym wyzwaniem by osiągnąć „wielopokoleniowość”. Debacie towarzyszyło dużo pytań, i wiele odpowiedzi. „Czy stworzenie jednolitej definicji rodzinnej pozwoli na transfer firmy rodzinnej do kolejnego pokolenia bez dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów?”- pytał Tomasz Budziak. Z kolei prof. Blikle stwierdził: „Powodów stworzenia definicji jest kilka, i dla każdego powodu ta definicja będzie inna.” Zagadnienie jest wielowątkowe, a by znalazło odpowiedź wymaga szerokiej dyskusji, która aktualnie toczy się w środowiskach naukowym i biznesowym.

Uczestnicy debaty:
Prof. Krzysztof Safin, WSB
Prof. Andrzej Blikle
mec. Agnieszka Krysik, BCC dla Rodzinnych
Adam Rozwadowski, FBN, ENEL-MED
Dariusz Bednarski, Grant Thornton
Michał Łuczak, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Grupa Wróbel
Tomasz Budziak, IFR
Moderator: Paweł Zielewski, Forbes Polska