Spotkanie Zespołu ds. definicji firmy rodzinnej | BCC dla Rodzinnych wraz z organizacjami na rzecz przedsiębiorców

7 września z inicjatywy Przewodniczącej Komisji BCC dla Rodzinnych i Komisji odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i środowiska naukowego dotyczące oceny potrzeby jednolitej definicji firmy rodzinnej raz jej kształtu. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji a jednocześnie założyciele firm rodzinnych: Pani Teresa Mokrysz (MOKATE, Polska Rada Biznesu) oraz Henryk Orfinger (DR IRENA ERIS, Konfederacja Lewiatan).

Więcej szczegółów o pracach Zespołu znajdziecie Państwo na stronie Komisji BCC dla rodzinnych: https://www.bcc.org.pl/komisja-bcc-dla-rodzinnych-z-inicjatywa-prac-nad-jednolita-definicja-firmy-rodzinnej/