Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej (JDG)

23 czerwca 2022

Nadal wiele firm rodzinnych prowadzi działalność w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej. Wiele z nich zatrudnia kilkadziesiąt czy setki pracowników.

23 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych organizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii pod przewodnictwem pani Minister Kamili Król, Podsekretarz Stanu, w którym udział wzięła mec. Agnieszka Krysik – Przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych. Podczas spotkania omawiane były kwestie związane z przygotowywaną ewaluacją (OSR ex-post) do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. MRiT przedstawiło wyniki stosowania ustawy, z których wynika m.in. że:

  • 35.820 to liczba wyznaczonych zarządców sukcesyjnych do końca 2021 r.

  • ponad 3.000 to liczba wpisanych zarządców sukcesyjnych w 2022

  • 2 560 814 to liczba przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, którzy nie wpisali zarządców sukcesyjnych do CEIDG (stan na 31.12.2021)

  • 235 705 to liczba przedsiębiorców pow. 65 r.ż., którzy nie powołali zarządcy sukcesyjnego

Wysokość danin publicznych uregulowana przez przedsiębiorstwa w spadku od wejścia w życie ustawy (od 2018 r.) to 650 mln PLN!

Zaplanowana sukcesja w JDG jest bardzo ważna dla kontynuacji przedsiębiorstwa, miejsc pracy, dochodu rodziny stojącej za firmą rodzinną.
Przedsiębiorco rodzinny! Tu znajdziesz broszurę przedstawiającą najważniejsze aspekty ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/sukcesja-firm-jednoosobowych