Ustawa o fundacji rodzinnej

14 grudnia 2022 r. Sejm RP przyjął ustawę o fundacji rodzinnej. Po kilku latach prac nad projektem ustawy jesteśmy krok do przodu. Jest to szczególnie ważna informacja dla tych przedsiębiorców którzy czekają na fundację by przeprowadzić proces sukcesji. Przyjęte przepisy oceniamy jako bardzo dobry materiał do prac w strukturyzacji sukcesyjnej. Liczymy, że w Senacie wprowadzimy drobne poprawki: brak obowiązku zgody KOWR na przenoszenie gruntów rolnych do fundacji (aktualnie jest to wymóg z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz nadamy wpisowi zmiany statutu w rejestrze charakter konstytutywny, zwiększając pewność obrotu.

Ustawa została przyjęta 441 głosami za. Gratulacje kierujemy dla Zespołu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, za wieloletnie prace i otwartość na głos środowiska firm rodzinnych.

Mec. Agnieszka Krysik brała udział w projektowaniu przepisów od początku prac, od pierwszego projektu.

Proces legislacyjny znajdziecie Państwo tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2798