Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej

Parlament (Sejm i Senat) zakończył prace nad ustawą o fundacji rodzinnej. Prezydent podpisał ją 6 lutego 2023 r. KRYSIKLAW uczestniczyła w pracach nad treścią ustawy od pierwszego jej tekstu. Prawie pięć lat prac nad fundacją rodzinną w Polsce to wysiłek całego środowiska firm rodzinnych. To setki godzin zaangażowania w kształtowanie przepisów, dyskusji o obszarze regulacyjnym, zastosowaniu przepisów i pracach nad propozycją poprawek do projektu wniesionego do Sejmu. Wierzymy, że nasz wkład w powstawanie przepisów o fundacji rodzinnej przysłuży się niejednemu procesowi sukcesji w Polsce. Liczymy, że ustawa już niedługo (po publikacji w Dzienniku Ustaw) wejdzie w życie, a pierwsze fundacje rodzinne zostaną powołane już w tym roku. Będzie to duże wyzwanie dla otoczenia, sądów, prawników, notariuszy, fundatorów, beneficjentów, członków organów i przedsiębiorców. Dlatego nasze działania teraz koncentrować się będą obok wsparcia naszych klientów na edukacji, publikacji materiałów eksperckich oraz – co już niebawem – publikacji komentarza do ustawy o fundacji rodzinnej w ramach Wydawnictwa CH.BECK.

Tu znajdziesz tekst przyjętej ustawy:

https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2798_u/$file/2798_u.pdf