WZA w czasie pandemii. E-zgromadzenia

BIZNES24, 7 kwietnia 2020

Rozmowa Romana Młodkowskiego z Agnieszką Krysik nt. WZA w czasie pandemii oraz e-zgromadzeń.