Zdalne zgromadzenia wspólników i symulacja e-zgromadzenia. OIRP Wrocław

20 marca 2021

20 marca odbył się webinar organizowany przez Komisję ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej OIRP we Wrocławiu. Podczas szkolenia organizowanego dla radców prawnych mec. Agnieszka Krysik wraz z Kamilą Kurkowską (LT BOX) oraz mec. Michałem Skrzywankiem (Dotlaw) zaprezentowali ramy prawne dla zdalnych zgromadzeń wraz z prezentacją platformy od odbywania zdalnych zgromadzeń (www.zgromadzenia.online) oraz posiedzeń organów spółek. Więcej na temat spotkania oraz sylwetek prelegentów tutaj: https://oirp.wroclaw.pl/kalendarz/szkolenia/446