Mediacja a rozwiązywanie sporów

Nowy Kamieniarz 4/2021

Konflikt może powstać zawsze. I nie ma znaczenia bezpośrednia przyczyna. Źródeł konfliktu może być wiele. A zaczyna się od nieporozumień, odmiennych oczekiwań. I jak to w rodzinie niekiedy sposób porozumiewania jest daleki od skutecznego. Firmy rodzinne, szczególnie w dobie sukcesji, zmiany pokoleniowej przechodzą trudności w porozumieniu się co do przyszłości, zaangażowania członków rodziny, ich relacji na styku firma i rodzina, podziału aktywów, dywidendy, ustalenia sposobu wynagradzania, sprawowania zarządu. To powoduje nadal i często znaczną liczbę nieporozumień. Stąd sukcesja jest procesem.

Zapraszamy do przeczytania całego tekstu mec. Agnieszki Krysik.