Przedsiębiorczość rodzinna w 2020 r.

Nowy Kamieniarz, marzec/kwiecień 2020 r.

Przedsiębiorczość rodzinna w 2020 roku i jej wyzwania, oczami sprzed pandemii. Jak wiele zweryfikują kolejne miesiące?